Menu: Skole -> Lokaletilskud

Om Lokaletilskud

Hvis der gives tilskud til anvendelse af lokaler (f.eks. skolens egne lokaler), så kan forbruges og tilskuddet udregnes i DOFO. Et lokaletilskud oprettes i Lokaletilskudsadministration og der kan oprettes flere tilskud efter ønske - f.eks. et tilskud til lokaler og et tilskud til sale. Lokaletilskuddene kan periodiseres, således at  over en periode kan ændringer i tilskuddet størrelse afspejles i beregninger af lokaletilskuddet. Beregninger af lokaletilskud findes under Find Periodetal.

Bemærk: Lokaletilskud udregnes på baggrund af antal lektioner.

Opsætning af Lokaletilskud

Forudsætninger:

 • De lokaler, der skal beregnes tilskud på, skal oprettes for at beregning kan foretages (tilskuddet kan dog godt oprettes uden at lokalerne er oprettede)

Sådan gør du:
Du starter med at oprette lokaletilskuddet:

 • Vælg Skole og herunder Lokaletilskud
 • Klik på Tilføj eller tast Alt+T
 • Indtast nu tilskuddets navn, startdato, tilskuddets størrelse pr. time og klik herefter på Tilføj eller tast Alt+T
 • Klik på OK og luk Lokaleadministrationen

Nu skal lokaletilskuddet vælges for de hold, det gælder for:

 • Vælg Find og herunder Undervisningssteder eller tast Ctrl+skift+v
 • Markér det undervisningssted, hvor lokalet eller lokalerne findes.
 • Når undervisningstedet er markéret ses lokalerne i vinduet nedenfor. Markér nu et lokale og klik på lokale og vælg rediger 
 • I feltet tilskud vælges det gældende tilskud.
  Bemærk: Der skal ikke angives noget beløb i feltet Timesats på lokalet. Dette felt anvendes, hvis der er tale om lokaleudgifter.
 • Klik på Ok og luk Undervisningssteder og lokaleadministration.

Beregning af lokaletilskud

Forudsætninger:

 • Lokaletilskud skal være oprettet
 • Lokaletilskud skal være angivet på lokaler

Sådan gør du:

 • Vælg Find -> Periodetal eller tast Ctrl+Shift+E
 • Angiv kriterier for de hold, der ønskes beregnet periodetal på og klik på Find.
 • Periodetal vises nu, hvori kolonnerne Lekt. m. lokaletilskud, Lokaletilskud og Lokaleudgifter vises under Periode

Eksempel på beregning af lokaletilskud

Se eksempel her på beregning af lokaletilskud. Der gives her et tilskud på 20 kr. pr time for lokaler og et tilskud på 300 kr. for sale. 
I eksemplet er der lavet en særlig listeopsætning, således at det er lettere at overskue tallene. 

Spørgsmål

 • Når tilskuddet gives pr. lektion, hvad skal man så gøre, når et foredrag varer 3 timer, og vi får 100 kr pr. time? Et foredrag i DOFO tæller jo kun for een lektion.
  Svar: Det nemmeste er at oprette et lokaletilskud til denne type foredrag, hvor satsen sættes til 300 kr=3 timer.