Automatch - person

I administrative systemer, hvor der er brug for at indtaste og vedligeholde informationer er det en stor hjælp at have et unikt nummer på en person. Anvendelsen af CPR-nummer er oplagt, men også begrænset. I forhold til indberetninger er det kun visse grupper af deltagere, der må opkræves cpr-nummer på. Den anden side af dette er at mange deltagere ikke ønsker at give cpr-nummeret.

 

DOFPro er opbygget således at det er muligt at undgå brugen af cpr-nummeret. Alle steder, hvor der skal søges efter personer findes der en såkaldt ”automatch”. Indtaster man et fornavn eller blot en del af et fornavn, vil DOFPro automatisk søger efter personen, når der trykkes på TAB, og resultatet vises i nederste vindue.

 

På samme måde kan der indtastes efternavn, fødselsdag, telefon eller en del af disse.

 

Der er her indtastet fornavnet Peter på en tilmelding, og DOFPro har fundet alle, der har Peter som Fornavn eller en del af fornavnet.

 

 

 

 

Postnummer – kommune sammenhæng

Ved valg af postnummer, søger DOFPro efter den by  og efter den kommune, hvor postnummeret hører til. Tastes der eksempelvis 8000, vil DOFPro med det samme udfylde by, kommunenummer og kommune.

 

 

 

 

Er der et postnummer, der kan høre til flere kommuner, viser DOFPro dette ved en rød prik. Holdes markøren over den røde prik, vises de kommunenumre postnummeret indeholder.

 

 

 

 

 

 

 

Søgefunktion

Kender du byen eller kommunens navn uden at kende postnummer eller kommunenummer, så kan du søge efter disse.  Klik på en af de små knapper ved siden af postnummer eller kommunenummer med eller tast Ctrl + Enter for at åbne hjælpefunktion.

 

 

 

 

Søgning på postnummer, by, kommunenummer eller kommune foregår løbende. Det vil sige for hvert tal eller bogstav, der indtastes, søger DOFPro