Mus: Administration > Kontoplan

Genvej: Alt + A + K  

 

DOFPro indeholder ikke et decideret finansprogram, men der kan oprettes konti til f.eks. deltagerbetalinger m.m.,  som kan anvendes i forbindelse med finansprogrammer.

Der skal oprettes en konto for deltagerbetalinger.

 

Om kontoplan - beskrivelse

DOFPro indeholder ikke et bogholderiprogram, men et antal konti til opsamling af kursusgebyrer og tilgodehavender. Kontoplanen indeholder et antal systemkonti, som ikke kan ændres:

 • Kasse(status)
 • Bank(status)
 • Giro(status)
 • Rykkergebyrer(drift)
 • Debitorsamlekonto(drift)

Disse konti er dels statuskonti(Kasse,Bank,Giro), som benyttes til opsamling af beløbstransaktioner i forbindelse med indtastning/indlæsning af deltagerbetaling og dels driftskonti, Rykkergebyr til opsamling af rykkergebyrer og en debitorsamlekonto.

Ved enhver tilmelding dannes to transaktioner:

 • En kreditpost på den på holdet egen oprettet og valgte indtægtskonto, f.eks Deltagerbetaling(drift)
 • En debetpost på Debitorsamlekontoen(drift)

Ved indtastning af indbetalinger:

 • Krediteres beløb på Debitorsamlekontoen(drift)
 • Og debiteres på den valgte pengekonto (kasse, bank eller giro)

Hver gang man vælger funktionen kontoplan, kan man se totalerne for alle oprettede konti. Desuden kan der oprettes en eller flere konti til opsamling af deltagerbetalingen.

Om kontoplan – forudsætning

Der skal som minimum oprettes en konto til deltagerbetaling med kontotype drift, idet der under hvert holds tilskudsprofil skal anføres en indtægtskonto, hvorpå deltagerbetalingen skal posteres.

 Om kontoplan – tilføj konto

 1. Vælg Administration > kontoplan
 2. Indtast kontonummer, kontonavn og vælg kontotype (fx drift).
 3. Klik på tilføj, hvorefter kontoen er oprettet.

Om kontoplan – fjern konto

 1. Vælg Administration > kontoplan
 2. Klik på den konto, som skal fjernes og klik derefter på Fjern.

Bemærk: En konto kan ikke fjernes, hvis den har været anvendt. Desuden kan en systemkonto ikke fjernes.

Om kontoplan – udskriv

Klik på udskriv, hvorefter kontoplanen kan udskrives på printer ved klik på Print.