Mus: Administration > Lønarter 
Shortcut: Alt + A + L

I DOFPro er der oprettet forskellige lønarter, som dækker mange af skolens behov. Eksempelvis DOF Timeløn, A-indkomst, som er den overenskomstmæssige aflønning af undervisere. Dette er en central lønart og det betyder at den opdateres/vedligeholdes af DOF, så den altid indeholder den korrekte sats. I nogle tilfælde vil satsen på lønarten, f.eks. 10 % Lederløn A-indkomst, være 0,00 og her skal angives en sats manuelt. Centrale lønarter kan ikke redigeres eller fjernes.
Hvis man ønsker at oprette sin egen lønart skal man selv vedligeholde/opdatere satsen. Hvis der køres løn gennem DOF Løn skal EksportID i DOFPro stemme overens med tilsvarende lønart i DOF Løn. Endvidere skal denne ligge mellem 100 - 899.

Opret lønart 
Forudsætninger: Ingen
Sådan gør du:

 1. Vælg Administration>Lønarter
 2. Klik på Tilføj
 3. Udfyld felterne(se nedenfor)
 4. Klik på Tilføj i Periodeinformation
 5. Klik på OK for at gemme og lukke dialogboksen

 

Felterne

 • Lønart navn
  Betegnelsen for lønarten, f.eks. timeløn, enhedsløn, foredrag e.a. 
  Obligatorisk
 • ExportID 
  Anvendes i forbindelse med visse lønprogrammer til angivelse af kode for lønarten. Hvis der bruges DOF Løn skal denne være indentisk med lønart i DOF Løn og ligge mellem 100 - 899. 
  Standardværdi: 0. 
 • Lønsats 
  Lønsats gældende for en periode. 
  Obligatorisk.
 • Startdato 
  Startdato for en sats for den pågældende lønart. Indtastes nemmest som DDMMÅÅ 
  – f.eks. 010404. 
  Obligatorisk.
 • ATP-faktor 
  Faktor til brug for udregning af ATP (2004: 1,6 for timeløn i folkeoplysning) 
 • A-indkomst/B-indkomst
  Angiv om indkomsten er A- eller B-indkomst. Bliver der angivet A-indkomst vil der i periodetalslisterne blive medregnet feriepenge for den pågældende lønart.

 

Rediger lønart – ny lønsats eller ny betegnelse
Forudsætninger: Må ikke være en central lønart
Sådan gør du:

 1. Vælg Administration>Lønarter
 2. Marker på den lønart, der skal redigeres.
 3. Klik på Rediger
 4. I dialogboksen for lønarten indtastes nu Startdato, lønsats og evt. ATP for den nye sats. Også betegnelsen for lønarten kan rettes her. Efter indtastning vil knappen Tilføj være aktiv, og der klikkes på den for at tilføje den nye sats.
 5. Klik på OK for at gemme og lukke dialogboksen.

 

Rediger lønart – fejl i lønsats/periode
Forudsætninger: Må ikke være en central lønart
Sådan gør du:

 1. Vælg Administration>Lønarter
 2. Marker på den lønart, hvor satsen er forkert
 3. Klik på Rediger
 4. Marker på den sats/periode, der er forkert og ret lønsats/periode.
 5. Efter rettelse er knappen Opdater aktiv, og der klikkes på den
 6. Klik på OK for at gemme og lukke dialogboksen.

Bemærk:

 • Indtastede data for sats/periode kan eventuelt renses med knappen Rens eller  Alt + R.
 • En oprettet sats/periode kan fjernes ved at markere den og herefter klikke på Fjern eller ved at taste Alt + F 

 

Slet lønart

Forudsætninger: Må ikke være anvendt i DOFPro eller en central lønart
Sådan gør du:

 1. Vælg Administration>Lønarter
 2. Marker på den lønart, der skal slettes.
 3. Klik på knappen Fjern for at slette lønarten.
 4. Klik Ja for at bekræfte sletningen

Bemærk: En lønart, der anvendes i DOFPro kan ikke slettes.