DOFPro et administrationssystem til foreninger, der arbejder indenfor folkeoplysningen. Formålet med systemet er at lette foreningernes daglige arbejde med elevregistreringer, holdoprettelse, lokaler, betalinger, lønninger etc.

DOFPro omfatter:

  • DOFPro
    Klientbaseret version af DOFPro, der indeholder funktioner, der gør det muligt at administrere såvel små som store skoler.
  • DOFPro-Web
    Webbaseret version af DOFPro, der er udviklet specielt med henblik på de mindre skoler.
  • UnderviserNet
    Webbaseret adgang for undervisere tilknyttet skoler, der anvender DOFPro.

DOFPro ejes af DOF og udvikles i sammarbejde med DoCAS Systems A/S.